Συνεργασίες

Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ)

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) αποτελεί από τις 24 Μαΐου 2021, το θεσμικό χορηγό του podcast ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ, στην προσπάθεια του για αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των πολιτών. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη με την οποία επιδεικνύουν στο podcast και το σεβασμό στην ανεξαρτησία του.

Ο ρόλος του θεσμικού χορηγού, είναι σημαντικός ως καταλύτης στην παραγωγή του ιστότοπου γνώσης, βιβλιοθήκης και διαλόγου με όλους τους πολίτες που μας ακολουθούν αλλά και τους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς για δημόσιο διάλογο για θέματα που αφορούν χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, δεξιότητες και ποιότητα ζωής.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Ευχαριστούμε την εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» που αποτελεί το βασικό χορηγό επικοινωνίας του podcast ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη του προσωπικού του για τον επαγγελματισμό τους και τη στήριξη που παρέχουν στην παραγωγή και την προώθηση του podcast.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι η στήριξη του ΠΟΛΙΤΗ στην προσπάθεια μας να καλύψουμε τα κενά στην ατομική χρηματοοικονομική δεξιότητα, συμπίπτει με την πρωτοβουλία της Financial Times για το ίδιο σκοπό.