Επεισόδια

E13 | Γιατί χρειαζόμαστε τη δια βίου μάθηση για να παραμείνουμε στην αγορά εργασίας

Γιατί χρειαζόμαστε τη δια βίου μάθηση για να παραμείνουμε στην αγορά εργασίας και τι ερωτήσεις πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας για να αποφασίσουμε τις αλλαγές που χρειάζεται η καριέρα μας? Από ποιες συνήθειες ξεκινάμε να αλλάζουμε και πως τελειώνουμε με τους συμβιβασμούς που μετά από κάποια ηλικία δεν μπορούμε να κάνουμε?

Χορηγός Επικοινωνίας: