Επεισόδια

Ε4 | Η αρχή για την υπεύθυνη στάση, είναι η λίστα εξόδων

Πρόκειται για ένα ημερολόγιο όπου το νοικοκυριό καταγράφει τα δικά του έξοδα, για μερικές εβδομάδες ώστε να έχει τη συνολική τους εικόνα. Δεν είναι μια ευχάριστη διαδικασία και για πολλούς είναι ιδιαίτερα επώδυνη, καθώς αυτά καθρεφτίζουν και το ποιοι είμαστε. Παρατηρούμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά, τη σχέση μας ως προς το χρήμα και σκεφτόμαστε τρόπους για να εξοικονομήσουμε. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τα θέλω από τα πρέπει και στα στρέψουμε τη ροή των χρημάτων μας εκεί που υπάρχει ανάγκη να πάνε. Να αποκτήσουμε δηλαδή τον έλεγχο των οικονομικών μας, πριν αυτά δημιουργήσουν χρέη, μας φορτώσουν με άγχος και καταστρέψουν την ποιότητα της ζωής μας.

Χορηγός Επικοινωνίας: