Επεισόδια

E70 – Δημοκρατία και οικονομικές δεξιότητες

Το να καταλαβαίνεις πως λειτουργούν τα χρήματα αφορά και τη δημοκρατία. Το «Κουμάντο» είναι περήφανο που συμμετέχει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος “EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation”.

Ο Γιώργος και η Κλεοπάτρα συζητούν για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη δημοκρατία και τον ρόλο που διαδραματίζει σε αυτό ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός.

Θεσμικός Χορηγός:

Χορηγός Επικοινωνίας: