Επεισόδια

E60 – Στόχοι για τη νέα χρονιά

Το 2023 είναι μπροστά μας και είναι μια ευκαιρία για να οργανωθούμε για την νέα χρονιά που προμηνύεται δύσκολη τόσο από την πλευρά του πληθωρισμού όσο και από την πλευρά της ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο Γιώργος με την Κλεοπάτρα εξηγούν πως οργανωνόμαστε για τη νέα χρονιά και πως θέτουμε τους στόχους για τα προσωπικά μας οικονομικά.

Θεσμικός Χορηγός:

Χορηγός Επικοινωνίας: