Επεισόδια

E14 | Πως να γίνετε εύπορος

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν» λέει ένας ψαλμός στην ορθοδοξία. Οι εύποροι ποτέ (!), προσθέτουμε εμείς στο Podcast, που διαχωρίζει τους από τους και εξηγεί γιατί πρωτίστως πρόκειται για θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας.

Χορηγός Επικοινωνίας: