Επεισόδια

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

E14 | Πως να γίνετε εύπορος

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν» λέει ένας ψαλμός στην ορθοδοξία. Οι εύποροι ποτέ (!), προσθέτουμε εμείς στο Podcast, που διαχωρίζει τους από τους και εξηγεί γιατί πρωτίστως πρόκειται για θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας.

Χορηγός Επικοινωνίας: