Blog

Σύσταση Ad-Hoc Επιτροπής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικονομική ευημερία των πολιτών, καθώς μεγιστοποιεί τις δυνατότητές τους για την επίτευξη των προσωπικών τους οικονομικών στόχων.  Σύμφωνα με ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών μελετών, υψηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σχετίζονται με την επαρκή διαχείριση των καθημερινών χρηματοοικονομικών ζητημάτων, χαμηλότερη πιθανότητα υπερχρέωσης, καλύτερο σχεδιασμό συνταξιοδότησης, υψηλότερη συμμετοχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αύξηση ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και αυξημένη πιθανότητα απόκτησης υψηλότερων μισθών (βλ. Campbell et al., 2011Lusardi and Tufano, 2015Lusardi and Mitchell, 2011Van Rooij, Lusardi and Alessie 2011Balloch, Nicolae and Philip 2015 and OECD, 2016, μεταξύ άλλων).

Παρά τη σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην οικονομική ευημερία, τα επίπεδα χρηματοοικονομικής γνώσης είναι αρκετά χαμηλά ανά το παγκόσμιο, τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες χώρες (βλ. Klapper, Lusardi, and van Oudheusden, 2015).

Όσον αφορά την Κύπρο, οι εμπειρίες από τη χρηματιστηριακή κρίση το 1999-2000, καθώς και από τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών/καταναλωτών κατά την οικονομική και τραπεζική κρίση του 2013 έχουν αναδείξει το θέμα της έλλειψης βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων και ορθολογιστικών συμπεριφορών και νοοτροπιών για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Παράλληλα, επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει με επίκεντρο τη χώρα μας, καταγράφουν την έλλειψη γνώσης των Κυπρίων σε σχέση με βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες (βλ. Klapper, Lusardi, and van Oudheusden, 2015Andreou and Philip, 2018Andreou and Anyfantaki, 2020).

Δεδομένων των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για την ατομική και κοινωνική χρηματοοικονομική ευημερία, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει αναλάβει πρωτεύοντα και συντονιστικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ έχει θέσει υπό την αιγίδα της, την Ad-Hoc Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Η Επιτροπή που συστάθηκε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής αποτελείται από στελέχη που προέρχονται από την ΚΤΚ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Ad-Hoc Επιτροπή έχει σκοπό να διαμορφώσει και να προτείνει μια Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω πρόταση Εθνικής Στρατηγικής, θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΠΑΝ, ώστε να υιοθετηθεί από την Πολιτεία και να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εφαρμογή της.

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής θα διαδραματίσουν τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας, που διεξήγε η ΚΤΚ με μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για να επιμετρήσει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά το επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα της Έρευνας  επιτρέπουν την εκτενή και εις βάθος αξιολόγηση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υποομάδες του πληθυσμού, οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για χρηματοοικονομική επιμόρφωση.

Πηγή: https://www.centralbank.cy/el/publications/surveys/financial-literacy